Vzdelávaj »Obchoduj »Zarábaj

Bitcion academy vznikla na základe dlhodobého pozorovania trhov, či už finančných, komoditných ale v neposlednom rade informačných. Celý princíp je edukačný, čiže len sledovaním nášho newslettru alebo webináru získavate prehľad, aký Vám nedajú na žiadnej škole, inštitúcii alebo v zamestnaní.

Čo je Bitcoin Academy ?

Predstavujeme nový koncept MLM marketingu, ktorý je nekonečný a hlavne spravodlivý a v žiadnom prípade nijako nezávadzajúci - jeho transparentnosť spočíva vo vzájomnej kontrole všetkých užívateľov. Princíp je skôr edukačný, kde si človek môže osvojiť základné ako aj elementárne znalosti v oblati IT, MLM a tradingového manažmentu. To všetko bezplatne, bez nejakého obmedzenia, či podmienky. Samozrejme pre tých, ktorí budú mať záujem na sebe pracovať máme od free levelového sytému až po platený program, možnosti slušného zárobku. Zárobku ktorý nijako negarantujeme ani nesľubujeme, všetko je o schopnostiach človeka a hlavne o hraniciach úsila, ktoré je pre nás ochotný vyvinúť

Články