"", "Home" => "Domov", "About" => "O nás", "Blog" => "Blog", "Contact" => "Kontakt", "Login" => "Prihlásenie", "Register" => "Registrácia", "Educate" => "Vzdelávaj", "Trade" => "Obchoduj", "Earn" => "Zarábaj", "BAdescription" => " Bitcion academy vznikla na základe dlhodobého pozorovania trhov, či už finančných, komoditných ale v neposlednom rade informačných. Celý princíp je edukačný, čiže len sledovaním nášho newslettru alebo webináru získavate prehľad, aký Vám nedajú na žiadnej škole, inštitúcii alebo v zamestnaní.", "WhatBA" => "Čo je Bitcoin Academy ?", "WhatBAdescription" => " Predstavujeme nový koncept MLM marketingu, ktorý je nekonečný a hlavne spravodlivý a v žiadnom prípade nijako nezávadzajúci - jeho transparentnosť spočíva vo vzájomnej kontrole všetkých užívateľov. Princíp je skôr edukačný, kde si človek môže osvojiť základné ako aj elementárne znalosti v oblati IT, MLM a tradingového manažmentu. To všetko bezplatne, bez nejakého obmedzenia, či podmienky. Samozrejme pre tých, ktorí budú mať záujem na sebe pracovať máme od free levelového sytému až po platený program, možnosti slušného zárobku. Zárobku ktorý nijako negarantujeme ani nesľubujeme, všetko je o schopnostiach človeka a hlavne o hraniciach úsila, ktoré je pre nás ochotný vyvinúť", "Articles" => "Články", "EmailNewsletters" => "Emailová bulletiny:", "EmailNewsform" => "Emailová", "TermsAndConditions" => "Obchodné Podmienky", "PrivacyPolicy" => "Ochrana Osobných Údajov", "Letsstayintouch" => "Ostaňme v kontakte", "Adress" => "Adresa", "AdressPlace" => " Grösslingova 4
811 09 Bratislava
Slovenská republika
IČO: 50 969 137", "Phonenumber" => "Telefón", "Followus" => "Sledujte nás", "Language" => "Jazyk", "Password" => "Heslo", "Log_in" => "Prihlásiť sa", "Forgotyourpassword" => "Obnoviť heslo ?", "Registration" => "Registrácia", "User_level" => "Úroveň používateľa", "Name" => "Názov", "Surname" => "Priezvisko", "Street" => "Pouličné", "City" => "Veľkomesto", "Country" => "Krajina", "RepeatPassword" => "Zopakujte heslo", "ID_Card" => "Občiansky preukaz", "Date_of_birth" => "Dátum narodenia", "Genger" => "Genger", "Mandatory_boxes" => "Povinné rámčeky", "Man" => "Muž", "Woman" => "Zeny", "Not_selected" => "Nezvolené", "Day" => "Deň", "Month" => "Mesiac", "Year" => "Rok", "Resetpassword" => "Obnoviť heslo", "ToAccept" => "Akceptovať", "UploadAphoto" => "Nahrať fotku", "Setting" => "Nastavenie", "Age" => "Vek", "YourLevel" => " Vaša úroveň", "YourServices" => " Vaše služby", "PurchaseHistory" => "História úhrad", "WrongPassword" => "Zlé heslo!", "NoUserWithSuchEmailFound" => "Žiadny používateľ s takýmto e-mailom nebol nájdený!", "MyAccount" => "Osobný účet", "Exit" => "Východ", "SelectTheLevelOfService" => "Vyberte úroveň služby!", "EnterYourName" => "Zadajte svoje meno!", "OnlyLettersCanBeUsed" => "Môžu sa používať iba písmená!", "OnlyNumbersCanBeUsed" => "V poli ulice môžete použiť iba písmená, čísla a ',' '/'!", "EnterYourSurname" => "Zadajte svoje priezvisko!", "EnterYourEmail" => "Zadajte svoj E-mail!", "AUserWithThisEmailAlreadyExists" => "Používateľ s týmto E-mailom už existuje!", "EnterYourPhone" => "Zadajte svoj telefón s číslom!", "PhoneLessThanTen" => "Telefón menej ako desať", "AUserWithThisPhoneAlreadyExists!" => "Používateľ s týmto číslom už existuje!", "EnterYourStreet" => "Zadajte svoju ulicu!", "EnterYourCity" => "Zadajte svoje mesto!", "SelectYourCountry" => "Vyber svoju krajinu!", "EnterYourPassword" => "Zadajte svoje heslo!", "PasswordLessThanSix" => "Heslo musí mať viac ako 6 znakov!", "RepeatPasswordIsNotCorrect" => "Opakované heslo nie je správne!", "NotCorrectTypeFile" => "Nesprávny typ súboru!", "LargeFileSize" => "Veľká veľkosť súboru!", "SelectIDCardFile" => "Vyberte súbor ID karty!", "IdentityFileNotUploaded" => "Súbor identity nebol nahraný!", "ChooseYourBirthDay" => "Vyberte si svoj deň narodenia!", "ChooseYourBirthMonth" => "Vyberte si mesiac narodenia!", "ChooseTheYearOfYourBirth" => "Vyberte si rok narodenia!", "MessageWasSent" => "Na vašu e-mailovú adresu bol odoslaný potvrdzovací e-mail.", "MessageWasNotSend" => "Správa nebola odoslaná!", "LinkIsIncorrect" => "Odkaz je nesprávny!", "MailConfirmed" => "Pošta bola potvrdená!", "MailHasAlreadyBeenConfirmed" => "Pošta už bola potvrdená!", "MailNotConfirmed" => "Pošta nebola potvrdená", "DateOfRegistration" => "Dátum registrácie", "Refresh" => "Obnoviť", "UserProfile" => "Užívateľský profil", "CantChangeName" => "Názov nemôžete zmeniť", "CantChangeSurname" => "Priezvisko nemôžete zmeniť", "CantChangeEmail" => "E-mail nemôžete zmeniť", "EmailShouldNotCoincide" => "E-mail by sa nemal zhodovať so starým", "EmailIsAlreadyBusy" => "E-mail je už zaneprázdnený", "EmailChanged" => "E-mail sa zmenil", "ServiceTable" => "Služieb", "Years" => "Leta", "SelectAFile" => "Vyberte súbor", "Verification" => "Váš účet nie je aktivovaný!", "HomePage" => "Domovská stránka", "RegisteredUsersStatistics" => "Štatistiky registrovaných používateľov", "New" => "Nový", "History" => "Histórie", "Wins" => "Vyhráva", "Invite" => "vyzvať", "Access" => "Prístup zo štvrtej úrovne", "Conversions" => "Výsledok prepočtu medzi Bitcoinom (BTC) a Euro (€) k dátumu registrácie 18.7.2017 0.01", "Calcul" => " V našej spoločnosti môžete začať u spoločnosti Begineer bezplatne, kde môžete slobodne vidieť, ako spoločnosť funguje, školenie alebo webináre. Ak chcete prejsť na úroveň BEGINEER, Môžete doplniť zostatok a zvýšiť ju na 1 EUR, alebo na druhú možnosť je pozvať troch odporúčaných používateľov, ktorí Úroveň BEGINEER dosiahla.", "Happiness" => "Pokúsim sa svoje šťastie", "Spinner" => "Rotačný spinner", "Video" =>"Video", ); ?> Bitcoin Academy